Трите нови WI-FI зони са Градския парк, спортната площадка на ул. „Чавдар Войвода“ 2 и пл. „Раковски“, ул. „Цар Освободител“ 44.

Старите зони са около читалище „Христо Ботев“, детската площадка до Часовниковата кула и около сградата на Община Нови пазар.

Гарантираната скорост на интернет връзката по договор е 10 Mbps и 24/7 денонощна поддръжка.

"Надяваме се, че с разширяването на свободните интернет зони, допринасяме за повишаване на цифровата грамотност. То е необходимо и съвременно допълнение към обществените услуги, предоставяни от Община Нови пазар."