Пет сигнала за нападение от вида кафява мечка върху домашни животни и имущество проверили служители на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян през февруари. 

По едно нападение са регистрирани в рудоземското село Кокорци и смолянското Турян, а три в  с. Могилица. При проверките е установено, че четири от щетите са нанесени от мечка, а за една в землището на с. Кокорци, община Рудозем, комисията не може да потвърди, че е нанесена от мечка.

Инспектори от РИОСВ - Смолян се отзовали и на сигнал за присъствие на кафява мечка в землището на с. Левочево. 

Високите температури  оставиха будни мечките в региона през цялата зима.