Независимият кандидат за кмет на Несебър Николай Димитров се срещна с жители на село Оризаре, а посещението е част от предизборната му кампания.

След като благодари на присъстващите за вниманието, той представи реализираните обекти през изминалите четири години. За периода 2015-2019 г. в селото са изпълнени: пристройка и ремонт на ДГ „Радост”, детска площадка в двора на детската градина, асфалтиране на улиците „Гоце Делчев”, „Райко Даскалов”, „Васил Левски” и др. Извършено е и почистване на р. Бяла.

Темата за разпределяне на бюджета на общината също бе засегната в детайли. Николай Димитров разясни, че всички съставни селища получават средства  на базата на предложения, подадена от кметовете по места за приоритетни обекти, и то съгласувани с общинския съвет. Независимият кандидат-кмет информира, че в бюджета се заделят средства и за общинските предприятия, създадени през последните години –  ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване”, ОП ”Управление на отпадъците - Несебър”, ОП „Пристанищна  инфраструктура”,  ОП „Спортни имоти ”, Общинско звено за самоохрана. От десетина година паркингите също се стопанисват от общината. „Едно от големите предприятия - „Благоустройство, комунално стопанство и озеленяване”,  е създадено по предписания на Сметната палата.”, обясни Николай Димитров и допълни, че в него работят много жители на общината. „Освен това се инвестира и в модернизация на базата му, както и в осигуряване на нова техника. Това предприятие предстои да се преструктурира, за да се оптимизира численият състав и да се актуализират заплатите.”, разясни Николай Димитров и заяви, че размерът на трудовите възнаграждения на общинските служители са регламентирани от Закона за публичните финанси, а не от местната власт.  „Тук е мястото да подчертая, че общината е, може би,  най-големият работодател на наша територия, защото с всички тези предприятия и дейности, ние създадохме повече работни места, за да може нашите жители да бъдат заети целогодишно.” Николай Димитров информира, че има идея за създаване на още работни места в сектор „Транспорт” по линия на организация на паркирането.  

Отговорната социална политика на Община Несебър, в която грижа и внимание има за всяка една възрастова група, включително и за хората в нужда и жители със здравословни проблеми, също бе сред акцентите в разговора. Независимият кандидат за кмет обясни още, че от общинския бюджет се субсидират читалища, пенсионерски клубове, детските градини, училищата, субсидира се сектор здравеопазване и др. Той и при тази среща подчерта, че: „Нашата политика и практика е да не се закриват училища, защото не всеки иска или има възможност детето му да пътува до друго населено място. На територията ни няма закрити училища.”

Той информира още, че  „предният програмен период, когато общините можеха да бъдат бенефициенти и да ползват средствата по европрограмите, ние разработихме един идеен проект за канализация на Гюльовца и Оризаре - довеждащи и отвеждащи колектори с локална пречиствателна станция, за да кандидатстваме за финансиране. След 2014 година обаче, в новия програмен период, изискванията по програмите се промениха, като бенефициенти (ползватели) вече са ВиК – дружествата. Ето защо заложихме този проект в генералния план на ВиК – асоциацията на територията на област Бургас за следващия програмен период, когато ще се кандидатства за финансиране на тези проекти”, заяви Николай Димитров.

Той припомни, че на мястото на старата фурна преди около месец е започнато и  строителството на многофункционална сграда с  пенсионерски клуб в Оризаре. Николай Димитров изрази надежда, че тя ще бъде завършена следващата година. Чрез нейното реализиране ще се изпълни поетия от общината ангажимент към жителите на село Оризаре за осигуряване на възможности за развитие на социални и културни дейности, както и за облекчаване достъпа им до административни услуги. Сред новите идеи за селото, на които кандидат-кметът обърна внимание, е изграждането на пристройка за физкултурен салон в местното училище.

На финала на срещата-разговор Николай Димитров благодари още веднъж на жителите на Оризаре за присъствието, отговори на техни въпроси и заяви готовност да работи за  развитието на общината, защото за успеха са важни целите!    

Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.