На 26-ти януари всяка година митническите администрации на 179 държави членки на Световната митническа организация/СМО/ организират разнообразни национални събития за отбелязването на първата сесия на Съвета за митническо сътрудничество.

От своя страна, Секретариатът на СМО определя тематичната насоченост на Международния ден на митниците. През 2014 г. честванията на 26 януари са посветени на тема „Комуникации: споделяне на информация за по-добро сътрудничество".Традиция е Международният ден на митниците да се чества и от служителите в Българската митническа администрация. И тази година нашата администрация ще отбележи празника като отчита важността на избраната от международната митническа общност тема на честванията. Сред ежегодните инициативи за отбелязване на Деня на митниците е връчването на сертификати за заслуги на СМО, подписани лично от Генералния секретар на Организацията, г-н Кунио Микурия. Сертификати за заслуги ще бъдат връчени на петнадесет служители на БМА, които с високия си професионализъм са допринесли за успехите на митническата администрация в редица области.

На 15 декември 1950 г. в Брюксел се подписва Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество, която влиза в сила две години по-късно - на 4 ноември 1952 г. Първата официална сесия на Съвета се провежда в Брюксел на 26 януари 1953 г. с участието на представители на 17 държави. През 1994 г. Съветът за митническо сътрудничество приема ново име - Световна митническа организация, като по този начин се превръща в глобална междуправителствена организация. Република България се присъединява към Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество на 4 юни 1973 г.