Като си в достъп до природата. Неслучайно ще пътешестваме. Той вярва в предишни животи. Защото по пътя ни се дават знаци и е добре да ги усещаме. Тогава и отговорите идват. Дали в предишните си животи сме били някъде, но не помним предците си… А дали всичко тръгва от Изток? Не само Слънцето… Пламен Узунов. Пътешественик е. И ще има още разказвания…