Над 630 потребители обхваща новият проект „Грижа в дома в община Варна“, който се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Срокът на изпълнение е една година - от 3 януари 2023 г. до 3 януари 2024 г., като до момента са включени 207 лица, които ползват услугата, и 65 души обслужващ персонал, заяви Ивелина Кирилова, ръководител на проекта и началник-отдел „Социални услуги и проекти“ в Община Варна.

Проектът „Грижа в дома в община Варна“ е продължение на досегашните проекти за патронажна грижа. От него могат да се възползват възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания. Те ще получат интегрирани социално-здравни услуги в дома си, в зависимост от своите нужди. Сред тях са доставка на храна, хранителни продукти и стоки от първа необходимост, заплащане на битови сметки, психологическа помощ, съдействие при заявяване и получаване на административни и битови услуги, предоставяне на информация за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.

За предоставяне на услугата ще бъдат назначени до 110 лица, за които се осигурява обучение, а при нужда и транспорт от и до домовете на потребителите. Основна цел на проекта е подобряване на равния достъп до услуги и възможностите за социално включване на лицата, обясни още Ивелина Кирилова.

Записването на потребители може да стане чрез подаване на заявления на гише 14 в сградата на Община Варна. Телефоните за контакти са 0884/920867 и 0884/999050.