Днес, от 9:00 часа в района на „Роженски поляни“ ще се проведе Национално съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационни произшествия и ликвидиране на последствията в зимни алпийски условия“.

В него ще участват екипи от Единната спасителна система - Министерството на външните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерство на здравеопазването, Община Смолян, Българския червен кръст и др.

Учението се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.