Медицински университет – Плевен отвори врати, за да посрещне малките ученици на ОУ "Св. Климент Охридски" - петокласниците от 5-ти б клас, заедно с класния ръководител Мирослав Кирилов и мед. сестра Галя Георгиева.

Под ръководството на гл. асистент Гергана Маркова, малките ученици участват в здравна образователна програма, включваща редица дейности.

Малчуганите с любопитство и интерес посетиха Центъра за компетентност „Леонардо Да Винчи“ и се запознаха с процеса на 3D принтиране.

В спортния комплекс на висшето училище, петокласниците се ключиха в разнообразни спортни дейности под ръководството на преподавателите от Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“ на Факултет „Обществено здраве“.

Гл. ас. Маркова успешно работи по реализацията на проект на тема: „Повишаване нивото на здравната култура на ученици на възраст 11-12 години с цел ограничаване на рисково за здравето им поведение“, НП "Млади учени и постдокторанти - 2".