Мечите нападения в Родопите не спират и през зимните месеци, като причината е в необичайно високите температури през януари, които карат дивите животни да продължават да търсят храна. 

По данни на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян, за изминалия месец са подадени 5 сигнала за мечи набези срещу домашни животни и имущество. Мечки са вилняли в районите на с. Плетена, община Сатовча, с. Буйново, община Борино и на три пъти в девинското село Триград. 

 При проверките, е установено че 3 от щетите, са нанесени от кафява мечка, а за 2 от сигналите в землищата на с. Триград, и в с. Могилица, община Смолян, комисията не е  могла да потвърди, че щетите са нанесени от мечка.

За изминалата година регистрираните нападения от мечки в област Смолян са близо 200, по данни на Южноцентралното държавно предприятие. Пострадали са 229 животни -  овце, говеда и коне. Засегнати са още 55 кошера и 49 пчелни семейства.