„За повечето страни в ЕС липсва информация за количествата пластмасови продукти за еднократна употреба, които се използват“. Това заяви в интервю за Дарик Илияна Павлова – директор „Индустрия и околна среда“ в Българската стопанска камара и ръководител на проект за прилагането на законодателството за управлението на тези отпадъци.

„Секторът за рециклиране на пластмаса е добре развит в България и такъв отпадък се внася за преработка от ЕС. Някои държави са си поставили за цел до 2026 г. да намалят потреблението с 50% спрямо количествата през 2022 г.“, обясни Илияна Павлова.

„Липсва контрол върху използването на пластмасови продукти за еднократна употреба и трябва да се въведе краен срок за търгуването с тях. В момента няма информация за количествата, които се използват годишно. Сред тези продукти са капачки, найлонови торбички, прибори и кутии за хранене, бъркалки, чаши и бъркалки, мокри кърпички, филтри за цигари. Използването на дървен материал като заместител на пластмасата оскъпява продуктите. В наредбата има изискване таксата за използването да се увеличава всяка година, за да се намали потреблението”, допълни Владимир Димитров, експерт в Център „Индустрия и околна среда“ (БСК).

В България има около 100 компании, които произвеждат пластмасови продукти за хранителната индустрия, каза още Димитров. 

Проект „Оценка на ефективността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване“ се изпълнява от Българската стопанска камара, в партньорство с Българската камара на химическата промишленост, в периода от 12.08.2022 г. до 12.12.2023 г. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Повече за самия проект разказа Мартин Стоянов, главен експерт в БСК.

Целия разговор чуйте в звуковия файл.