Лек ръст на безработицата във Варна се отчита през октомври. За морската столица тя е била 1,9 %, а в областта – 2,6 %. Регистрираните безработни в региона са 6 328, а в областния град – 3 369.

През октомври на работа в региона са постъпили 650 безработни лица.

На първичния пазар са били обявени 745 работни места. Най-много от заявените позиции са от сферата търговията (140). Следват преработваща промишленост (130), административни и спомагателни дейности (93), хотелиерство и ресторантьорство (88) и образование (62).