В обучението участват студенти и докторанти от Нов български университет и университети от консорциума ERUA - университет Париж – 8, университет Гьотинген, университет Осака. Лектора си доц. д-р Ирена Бокова от Нов български университет, проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе, доц. д-р Кристина Савова от Нов български университет и д-р Любомира Вълчева-Нъндлол от Нов български университет.

Темата на тазгодишното издание на Лятната школа обхваща културните наследства и възможните интерпретации на миналото. Фокусът на лекциите, дискусиите и теренните работи попада върху границата на Римската империя като културно наследство за човечеството; архитектурата и разказите за общността и начини на живот във времето; културните пейзажи – природна среда, социални репрезентации и емоционално съпреживяване, исторически периоди и политически рамки. По времето на пребиваването си в Русе участниците ще посетят музейните обекти, ще се запознаят със значими места от градското пространство, ще идентифицират места на памет. Предвидени са посещения и срещи с музейни специалисти в градовете Разград и Тутракан.