Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминацията обявява открита приемна в с. Баните, обл. Смолян. Срещата с жителите на родопската община ще се проведе в Заседетелната зала на общинската администрация на 13 октомври, четвъртък от 10.00  часа. 

Регионалният представител на Комисията ще консултира хора, които имат оплаквания, че са жертва на дискриминация и се нарушават техните граждански права. При необходимост тези хора ще получат и методическа помощ, за да подадат жалби.

Това е първата приемна в региона, след като начело на регионалното представителство на комисията бе назначен Ферад Емин, бивш зам.- кмет на Община Баните.