АЕЦ „Козлодуй“ трябва да плати глоба в размер на 604 064 лв. Санкцията ѝ наложи Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), заради нарушения на регламента за търговия на едро на електроенергия.

Според данните родната централа е използвала вътрешна информация при 2 сделки, датиращи от октомври и ноември 2021 г.

Това е първата наложена от Комисията за енергийно и водно регулиране санкция по чл. 3 от регламента за интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). От КЕВР припомнят, че в миналото са налагали подобни санкции и на други компании, включително НЕК. 

КЕВР увери, че продължава да работи активно и по други образувани производства за установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и/или търговия с вътрешна информация.

На този фон, Агенцията за ядрено регулиране съобщи, че е дала лиценз на ядреното гориво за блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“, произведено от „Уестингхаус“. Процесът по преминаване към новия тип гориво ще продължи четири години. Основната част от процеса по лицензиране на новото ядреното гориво е свързана с извършване на преглед и оценка на техническите документи, приложени към заявлението за издаване на разрешение, с цел да се демонстрира безопасността при експлоатация на новия тип гориво.