Повече от година и половина Кермен очаква проекта за изграждане на пътен възел на магистрала „Тракия“. След многобройни искания от жителите на град Кермен, в началото на 2021 година стартираха дейности по изграждане на пътен възел Кермен на АМ „Тракия“. Пътният възел е от огромно значение за по-добрата логистика на земеделските стопани. произвеждащи стоки за износ от пристанище Бургас. Пътните артерии, водещи до този възел дори бяха ремонтирани. Местната общност от една година очакваше започване на строителните дейности по изграждането на самия пътен възел. Преди повече от една година беше одобрено задание за проектиране на съоръжението. От тогава няма никакви видими действия по изграждането му.

Още на 13 май народните представители Десислава Танева и Мария Белова отправиха питане до вицепремиера какви дейности по изграждането на пътния възел са извършени в последната година и в какъв срок се предвижда да стартира и приключи изграждането на пътния възел.

„До края на месец юли ще бъде обявена обществената поръчка за изработване на технически проект и Подробен устройствен план за изграждане на пътен възел „Кермен“. Това каза днес в отговор на наш въпрос, вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.

От отговора на министъра става ясно, че проектантските работи и авторския надзор са на стойност 180 000 лв. в момента се подготвя тръжната документация за обявяването на обществената поръчка. След като техническият проект бъде готов ще започнат и отчуждителните процедури. Ще се обявят обществени поръчки за избор на строител и строителен надзор. След издаването на разрешението за строеж ще може да се възложи и строителството на пътния възел при Кермен, обясни Караджов.