Двайсетата годишнина от своето създаване отбеляза Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). Юбилейното тържество се състоя на 29 септември в гранд хотел „Шумен”, град Шумен. Председателят Регионална колегия Плевен инж. Стефан Лишковски, двамата негови предшественици, инж. Нина Киркова и инж. Живко Иванов, както и инж. Валентина Дикова, Председател на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към РК Плевен и член на Централна комисията Технически контроли бяха удостоени  с почетни грамоти за принос в развитието и утвърждаването на професионалната организация на инженерите през годините. Връчи им ги лично председателят на Управителния съвет (УС) на КИИП инж. Марин Гергов в присъствието на целия УС и Контролен съвет на КИИП, заместник-председателя на УС на КИИП инж. Огнян Атанасов, главния секретар инж. Антони Чипев, бивши и настоящи председатели и представители на 28-те регионални колегии от цялата страна. Сред отличените бяха представители от почти всички регионални колегии, доайени и хора от гилдията, допринесли за развитието и утвърждаването на професионалната структура през годините.

Празникът бе отбелязан с тържествена вечеря и богата културна програма, в която бяха включени посещения на музей на открито - паметник „Създатели на българската държава” в гр. Шумен, средновековен барелеф Мадарски конник, национален историко-археологически резерват „Плиска”, културно-исторически комплекс „Двор на кирилицата”. В рамките на програмата, ръководството на КИИП присъства на официално откриване и освещаване на новия офис на домакините от РК Шумен.

„20-та годишнина е добър повод най-сърдечно да ви поздравя за това, което сте постигнали в професията си, за това, което сте оставили и оставяте след себе си. Изказвам уважение и почитание за това, което всеки един от Вас е направил в инженерната си професия със своята професионална квалификация”, се казва в поздравителен адрес на председателя на РК Плевен инж. Стефан Лишковски, отправен от името на цялото Регионално ръководство към членовете на плевенската колегия по повод празника.

„Като погледнем назад във времето виждаме все повече обновени и нови жилища, обществени сгради, модернизирани училища, детски градини, булеварди, паркове, улици. И всичко това нямаше да е възможно без неуморния труд на всеки един от Вас, уважаеми колеги - проектанти от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране, разбира се, ръка за ръка с архитекти и строители.

Кръглата 20-та годишнина е повод за равносметка на отминалите две десетилетия – как и откъде тръгнахме като професионална общност, къде сме и към какво се стремим в перспектива.

Нашите градове непрекъснато се променят и това е благодарение на всички Вас, колеги! И всички ние, обединени от професионалната организация КИИП, сме част от тази промяна.

Пожелавам Ви преди всичко здраве,силна воля и късмет във всичко!

 Работете все така неуморно и бъдете все така всеотдайни в професията и през следващите 20!», се казва още в поздравителния адрес.

29 септември се счита за рождена за Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Създаването е през 2003 г. и голяма част от настоящите членовете са сред учредителите й. Основание за провеждането на Учредителното събрание на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

На национално ниво в КИИП членуват около 10000 проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност. Плевенската колегия е една от големите в страната. Членовете й към момента наброяват 231.

Приложения/ текстове към снимки:

Снимка 1: /от ляво на дясно/ инж. Стефан Лишковски, настоящ председател на КИИП РК Плевен заедно със своите предшественици инж. Нина Киркова и инж. Живко Иванов

Снимка 2: Председателят на УС на КИИП инж. Марин Гергов връчи на председателя на КИИП РК Плевен инж. Стефан Лишковски почетна грамота

Снимка 3: Председателят на УС на КИИП инж. Марин Гергов връчи на експредседателя на КИИП РК Плевен инж. Нина Киркова почетна грамота

Снимка 4: Председателят на УС на КИИП инж. Марин Гергов връчи на почетна грамота инж. Валентина Дикова, председател на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към РК Плевен и член на Централна комисията Технически контроли

Снимка 5: Богатата културна програма за отбелязване на 20-та годишнина включваше посещение на средновековен барелеф Мадарски конник

Снимка 6: инж. Стефан Лишковски, настоящ председател на КИИП РК Плевен заедно със своите предшественици инж. Нина Киркова и инж. Живко Иванов в национален историко-археологически резерват „Плиска”