Българите се интересуват все повече от това, което се случва с пенсионните им спестявания. Дигиталните канали за комуникация са много по-удобни за младите хора и могат да ги стимулират да бъдат по-активни по отношение на личните си финанси, съобщи Darik Business Review.

Това коментира в ефира на Дарик радио изпълнителният директор на пенсионноосигурително дружество Алианц България Владислав Русев. 

Как макроикономическите фактори се отразяват на пенсионните фондове? 

Високата инфлация през последните години доведе със себе си много процеси, включително и повишаването на лихвените проценти. Безспорно, това се отрази на инвестиционните резултати.

Инфлацията обаче е предизвикателство в краткосрочен план. През 2023 г. загубите от предходната 2022 г. бяха преодолени", коментира Русев. 

Според него, положителното е, че през годините е бил натрупан добър буфер от гледна точка на доходността на пенсионните фондове спрямо инфлацията, който е спомогнал за смекчаването на пазарните шокове. 

Той каза още, че при обръщането на тренда на монетарната политика и предстоящото понижаване на лихвите от страна на водещите централни банки, което се очаква в близко бъдеще, не се очакват промени в инвестиционната политика на пенсионните фондове.

Според Русев, краткосрочните резултати биха били положителни, защото държавните ценни книжа в портфейла на фондовете ще повишат своята справедлива стойност. 

В дългосрочен план обаче той не очаква връщане към рекордно ниските нулеви и отрицателни лихвени проценти от близкото минало. 

Какво се очаква при присъединяването на България към еврозоната?  

"С огромна радост бихме привествали присъединяването на България към еврозоната. Това ще е голям успех, включително и политически. Виждаме обаче, че това едва ли ще стане на 1 януари 2025 г.

При нас предизвикателството е да се подготвим чисто операционно и информационно. Но ние ще бъдем готови и за датата 1 януари, дори тя да не се случи", коментира Владислав Русев. 

Той каза, че предстои изработването на основната правна рамка, а именно Закона за въвеждане на еврото в България, която ще е обща за всички сектори, след което отделните регулатори ще трябва да приемат допълнителни наредби, инструкции и изисквания към всеки отделен сектор, включително и за пенсионното осигуряване. 

Какво се случи за 30-те години от създаването на първите частни пенсионни фондове у нас? 

"През 1994 г. бяха основани първите доброволни пенсионни фондове в България, като всички те съществуват и оперират до момента. Впоследствие се появиха и регулациите, пазарът се цивилизова и се разви.

Повратен момент беше приемането ни в Европейския съюз. Разбирането на хората също се промени и днес те са много по-запознати с управлението на личните си финанси", коментира Русев. 

Той обаче е на мнение, че все още има много хора, които не се интересуват от това, което се случва с личните им пенсионни партиди. Интересът обикновено се появява на по-късен етап, когато им остават 10-15 години до пенсия, а това не е най-добрият вариант, припомни изпълнителният директор на ПОД Алианц България. 

Русев посъветва младите хора да започнат да спеставят от по-рано, тъй като това ще им донесе много по-голямо спокойствие в бъдеще. Той обаче е на мнение, че дигитализацията на финансовия сектор може да стимулира тяхната активност, тъй като им дава много по-бърз достъп до наблюдението и управлението на финансовите им активи. 

"Електронните канали на комуникация се развиват бързо, защото са много по-лесни и удобни. Ние имаме 1 милион клиенти, трудно би било изграждането на физическа инфраструктура за обслужване на толкова хора. Онлайн услугите, в крайна сметка, могат да бъдат и по-качествени", коментира Русев. 

Какво предстои в краткосрочен план? 

Изпълнителният директор на ПОД Алианц България каза още, че една от основните задачи пред сектора е изпълнението на препоръките на мисията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в България, посветена специално на частното пенсионно осигуряване. 

"Основното нещо, което те смятат за недопустимо, е конкуренцията между т. нар. "първи" и "втори" стълб на пенсионната система, тоест държавното и частното осигуряване.

Става въпрос за промените, приети през 2015 и 2016 г., свързани с възможността за прехвърляне на частните пенсионни партиди в Сребърния фонд. Самата идея за намаляване на държавната пенсия, ако човек се осигурява в универсален пенсионен фонд, тоест едното да компенсира другото, няма смисъл", заяви Русев. 

Той припомни, че през август месец 2024 г. мъжете, родени през януари 1960 г., започват да придобиват право на пенсия, което означава, че оттук нататък всички нови пенсионери имат задължително допълнително пенсионно осигуряване и, по думите му, т. нар. коефициент на редукция на държавната пенсия се обезсмисля.

За да бъдат поправени тези несъвършенства обаче се изисква политическа воля, смята изпълнителният директор на ПОД Алианц България.