Рециклирането е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. През годините нагласата към него в България се променя и можем да кажем, че се наблюдава положителна тенденция под влияние на различни фактори - образователни кампании, законодателни мерки, различни програми и инициативи на отговорния бизнес, по-голямата осведоменост за околната среда и глобалните екологични проблеми. 

Нарастващата загриженост заради изменението на климата и проблеми като замърсяване на водите и въздуха кара хората да вземат по-активно участие в устойчиви практики като рециклирането. Ангажирани с темата са и редица български компании, които чрез своите политики и инициативи за устойчиво развитие насърчават клиентите си да участват в процеси като рециклирането. Yettel e сред лидерите у нас в това отношение. Още през 2008 г. телекомът въвежда (и развива и до днес) програми за рециклиране на излезлите от употреба устройства. Така например всеки потребител, независимо дали е клиент на телекома, или не, може да занесе работещ или повреден смартфон, таблет, смарт часовник, зарядно или друга дребна електроника за рециклиране във всеки магазин на оператора.

Какво правят хората със старите си устройства?

За да се отговори на този въпрос, несъмнено трябва да се отчетат множество фактори, включително и възрастовата група, в която хората попадат. Различните поколения имат различно отношение към рециклирането на стари устройства.

Според изследване от юни тази година на социологическа агенция KANTAR по поръчка на Yettel, хората на възраст между 15 и 39 години сменят смартфона си след две години употреба. Водещата тенденция при тези възрастови групи (15-29, 30-39) е да предават устройството за ползване от някой друг – близък, член на семейството или да го продадат (около 35%). Добрата новина е, че не малък процент (28%) от участвалите в проучването на възраст 30-39 години, се грижат разумно за непотребното си вече устройство и го предават за рециклиране или връщат в магазин срещу ваучер за покупка на ново. Възможност, която Yettel предлага целогодишно. А с програмата си „Рециклирай и спести“ от компанията предлагат и допълнителен финансов стимул - срещу предадено устройство за рециклиране потребителите получават отстъпка до 25% за нов смартфон или часовник с подписване на план Total Unlimited. 

Макар хората на по-зряла възраст (40-65 г.) да сменят мобилното си устройство след повече от две години или едва когато то спре да работи (над 90%), половината от тях го пазят за резервно, а почти 15% го изхвърлят директно в общия боклук. Това означава, че складирането на кабели, зарядни и ненужни устройства вкъщи расте. Изхвърлянето му в общия боклук пък води до замърсяване на почвата и не позволява да се извлекат ценните ресурси от него за направата на нова електроника. Безспорно освобождаването на пространство в домовете ни и опазването на околната среда е добър стимул повече хора да започнат да рециклират. Като доводът „не ми е удобно“ или „няма къде“ вече е по-скоро неоправдан предвид осигурените контейнери в магазините на операторите.

Проучването показва, че информираността на потребителите за това, че сред мобилните оператори има такива, които събират и рециклират стари устройства, нараства с 12% за една година. Другата добра тенденция е, че 70% от хората заявяват готовността си да започнат да рециклират в бъдеще.

За да се превърне желанието за рециклиране в реални действия, от Yettel продължават усилията си повече хора да научават за ползите от разумното използване не само на устройства, но и вещите ни като цяло, както и ползите от рециклирането и воденето на по-устойчив начин на живот. Затова през септември стартира инициативата „Зелената кауза“ на Yettel, с която абониралите се за каузата ще получават всеки месец практична и полезна информация как да имат по-екосъобразно ежедневие. Идеите и решенията са достъпни и приложими от всички. 

Така научаваме любопитна информация, която ни кара не само да се замислим, но и да действаме. Всеки човек в България генерира годишно 445 кг. битови отпадъци (по данни на НСИ), като все още 70% от тях завършват на сметището (по данни на ЕП). Знаете ли, че ако само 300 души решат да рециклират стария си лаптоп, това ще спести енергия за захранването на едно жилище за една година? Това е достатъчно добра мотивация хората от всички възрасти да обединим усилия. Нещо, към което компании като Yettel се стремят да насърчават и да дават добрия пример. Затова телекомът е заложил в петгодишната си стратегия за устойчиво развитие предотвратяването на 127 хил. кг. електронен отпадък от попадане на сметищата, както и ангажирането с полезна информация за устойчивия начин на живот на 2,5 млн. души всяка година.