В нашия забързан и ориентиран към непрестанно потребление свят е лесно да почувстваме, че нямаме контрол над финансите си. 

От ежедневните разходи до дългосрочните инвестиции, често изглежда, че парите ни управляват, а не обратното. Но какво ще стане, ако ви кажем, че имате силата да поемете контрола над финансовия си живот и да управлявате парите си според вашите условия? 

Да, време е да промените правилата на играта и да научите как можете да управлявате собствената си финансова съдба.

Отминаха дните, когато финансовото управление беше единствено в сферата на експертите или институциите. С малко знания, дисциплина и решителност всеки може да стане свой собствен финансов директор, смятат от Easy Credit

Оценката на вашето финансово състояние е от решаващо значение за ефективното управление на вашите пари. Поставя ви контрол върху вашите финанси, което ви позволява да вземате информирани решения и да предприемате необходимите стъпки за постигане на вашите финансови цели. Чрез извършване на задълбочена оценка получавате ясна представа откъде идват вашите пари и как се изразходват.

Оценка на кредитите

Добре управляваните кредити са основен белег за финансова дисциплина и висока финансова култура. Вземането и връщането на заеми, без значение дали са бързи кредити с месечни вноски, еднократни кредитирания за спешен случай или друг вид заемане на средства, е нормална част от финансовите движения както в едно семейство, така и в една компания. 

Важното тук е кредитите да се управляват разумно. Направете списък на всички непогасени заеми или салда по кредитни карти, заедно с техните лихвени проценти и суми на плащания на бързи кредити с месечни вноски. 

Тази информация ви позволява да приоритизирате кои дългове трябва да бъдат изплатени първи въз основа на лихвени проценти или спешност. 

Ако доходите ви идват веднъж месечно, е добре и плащанията на вноски да е на месечна вноска, за да следите по-лесно приходите и разходите си. 

Важно е винаги да проследявате сроковете на падеж, за да не навлизате в просрочие от недоглеждане и да се налага да плащате лихви за забава.  

Анализ на другите разходи

Оценете както фиксираните разходи, като плащания за наем или ипотека, така и променливите разходи, като разходи за хранителни стоки или развлечения. 

Идентифицирането на ненужните разходи може да помогне за приоритизиране на основните разходи и идентифициране на области за намаляване на разходите.

Дайте си ясна сметка дали част от разходите ви не са заради т.нар обществен натиск. “Не си успял, ако нямаш еди-каква си марка кола”. Този тип мислене е в основата на много лоши финансови решения и е добре да ги отстраните от ежедневието си. 

В крайна сметка извършването на оценка на вашето финансово състояние ви дава възможност да поемете контрол върху ефективното управление на парите си.

Оценка на източниците на доходи

Оценете обективно стабилността и надеждността на всеки източник на пари, с който разполагате - например заплати, работа на свободна практика, наеми или инвестиции. 

Помислете има ли нужда да се увеличат тези доходи и направете нужните стъпки - завоювайте си повишение, потърсете нова, по-добре платена работа или пък научете нови начини за печелене на пари като консулатнтски бизнес или онлайн търговия. 

Разбирането на общата сума на парите, които постъпват, ви позволява да създадете реалистичен бюджет, който съответства на вашите приходи.

Нека обобщим. Управлението на пари е лесно, стига да имате ясен поглед върху: 

  • Източници на приходи и начини за увеличаването им
  • Анализ на разходите и начини за намаляването им
  • Управление на заемите и избиране на кредити с месечни вноски, за по-голяма яснота

Ето така всеки може да поеме отговорност за финансовото си бъдеще и да работи в посока за постигане на финансово спокойствие. 

*Настоящата статия не съдържа професионални съвети и не взима предвид специфични за Вас обстоятелства. При необходимост от професионален съвет се обърнете към специалист.