Предстои контролирано изпускане на водите на  язовирен район “Голям Беглик”, което е предпоставка за покачване на водите на река “Въча”, информират от Община Девин. Това ще се случи в дните от 18 до 20 юни в часовете от 9 до 16:00. За този период е предвидено провеждането на пролетния годишен технически преглед на водното съоръжение, което налага изпускане на водни обеми от основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик“. В  тази връзка е необходимо да се предприемат нужните действия по недопускане нещастни случаи с хора и животни, както и предпазване от заливане на движими и недвижими обекти разположени в поречието на река “Въча”, предупреждават от Община Девин.