"Клиентите, които не са съгласни с калкулациите в изравнителните фактури, могат да подадат рекламация към фирмата за дялово разпределение, която ги е изготвила. Крайният срок е 31 август 2022 г. Съгласно Наредбата за топлоснабдяване след изтичане на срока за подаване на възражения, преработки на изравнителните сметки няма да се извършват" каза инж. Севдалин Желев, директор на "Топлофикация Русе". По думите му, ако е необходима корекция в годишните фактури на даден клиент, следва да бъде извършен нов отчет на всички потребители към същата абонатна станция и корекции на изравнителните фактури преди новия отоплителен сезон.

Инж. Желев напомни, че изравнителните сметки за сезон 2021/2022 година са изготвени и изпратени до потребители две седмици преди задължителния срок, 15 юли, записан в Наредбата за топлоснабдяване. Изпълнителният директор отново изказа благодарност за коректното отношение от страна на абонатите, осигурили навреме достъп на отчетниците за засичане на отоплителните уреди.

Инж.Севдалин Желев посочи, че сумата от изравнителната сметка на всеки клиент ще бъде фактурирана през месец септември заедно със сметките за потребената битово гореща вода за месец август.

"Препоръчваме на клиентите да използват топломери и водомери с дистанционен отчет ,с които ще заплащат всеки месец реалното количество енергия, което са потребили." каза инж. Желев. Той обясни, че за преминаването към дистанционен отчет, е необходимо решение на Общото събрание на етажната собственост с 2/3 мнозинство. "Монтираните след месец март 2021 година топломери, електронни разпределители и водомери за топла вода трябва да бъдат снабдени с модул за дистанционно отчитане съгласно приетите промени в Закона за енергетиката. Крайният срок за преминаване към дистанционен отчет на вода и парно е 2027 г." напомни инж. Желев.  

Изпълнителният директор инж. Севдалин Желев уточни, че дистанционните уреди трябва да са доставени или одобрени от фирмата топлинен счетоводител. "Очакванията са през 2024 г., когато изтича срокът на почти половината от устройствата за отчет на топлинна енергия, използвани в момента от топлофицираните домакинства, делът на дистанционните уреди да нарасне значително.“ посочи инж. Желев.