В писма до своите клиенти от Брикел предупредиха, че съществува реална опасност без съществена причина дейността им да бъде временно преустановена чрез налагане на принудителна административна мярка.

 Освен съоръжения за производство на топлинна и електрическа енергия, в Брикел функционира и специална брикетна фабрика, в която работи единствената в България инсталация за подсушаване на въглища. Съоръжението обработва въглищата, като спомага за подобряване, както на техните качествени характеристики, така и на екологичните им показатели. Произведеният продукт от Брикетна фабрика се нарича обогатено енергийно гориво и се използва в производството на енергия не само в Брикел, а и във важния за енергийната сигурност на страната ТЕЦ Бобов Дол, близкия ТЕЦ Димитровград, Топлофикация Сливен, Топлофикация Русе, Топлофикация Перник и по-малката Топлофикация Габрово.

 „Тази сутрин получихме писмо от Брикел, в което ни уведомяват, че съществува опасност дейността на централата да бъде спряна принудително, от което следва, че вече планираните доставки на обогатено енергийно гориво ще бъдат преустановени за неопределен период. Искрено се надявам българската държава да не допусне подобен сценарий, защото ще застраши отоплителния сезон в няколко големи български града.
Сливен е топлофициран град с 120 000 души население. Много от жителите са свикнали да разчитат на евтиното централно отопление. С какви очи да им обясним, че трябва да използват по-скъпи методи за отопление и да се лишат от най-евтиния без основателна причина“, каза изпълнителният директор на Топлофикация Сливен инж. Павлин Костов.       

Инж.Павлин Костов обясни, че горивният микс на Топлофикация Сливен се състои единствено от въглища, биомаса и обогатено енергийно гориво, което може да бъде доставено единствено и само от Брикел, защото друг производител на подобен продукт в България няма.

По думите на инж. Павлин Костов използването на обогатено енергийно гориво и напълно екологичната биомаса осигуряват поддържането на добри стойности на емисиите на Топлофикация Сливен.

 „Обичайно обогатеното енергийно гориво представлява над 40% от горивния микс на Топлофикация Сливен. Има периоди от годината, най-вече по време на отоплителния сезон, когато получаваното от Брикел гориво представлява над половината от горивния ни микс, защото ни позволява да поддържаме добри екологични показатели“, каза инж. Павлин Костов.

Инж.Павлин Костов изрази безпокойство по повод получената информация за евентуално спиране на доставките на обогатено енергийно гориво, тъй като единствено с въглища и биомаса е невъзможно да се произведе достатъчно топлинна енергия през зимата, която да задоволи търсенето.

„Буквално без обогатено енергийно гориво от Брикел, Сливен остава на студено“ , каза инж. Павлин Костов.

Според директора на Топлофикация Сливен, ако дружество с капацитета на Брикел получи забрана за извършване на обичайната дейност, ще се стигне до нечувана енергийна криза поради намалено предлагане на топлинна и електрическа енергия, както и до социални проблеми.

 „Доколкото знам, има и други централи в България, които разчитат на обогатено енергийно гориво от Брикел и вероятно евентуалното му спиране би довело до преустановяване и на тяхната дейност и съответно липса на централно отопление в много български градове. Със спирането на Брикел съществува реална опасност стотици хиляди българи да останат без най-евтината опция за отопление през зимата. Като представител на бранша и сериозен потърпевш от подобен сценарий бих апелирал към българските институции дапреценят рентабилно ли е в период на невиждана икономическа криза изкуствено да се предизвиква и енергийна криза“, каза инж. Павлин Костов.
Той предположи, че освен абонатите на засегнатите топлофикации, потърпевши при евентуално затваряне на Брикел ще бъдат и заетите във всички тези дружества, както и в мините, които обслужват част от тях. Според него вероятно става въпрос за поне 10 000 български енергетици и миньори, които ще загубят своята работа.

„В Брикел съм чувал, че работят към 1500 човека, в Топлофикация Сливен работят около 300. Останалите миньори и енергетици, които биха били засегнати от подобна мярка. Това са хора, които са посветили живота си да се превърнат в специалисти в нашия отрасъл. Не бива да позволяваме тези хора да останат без работа", каза инж. Павлин Костов.