Жителите на село Шишманци протестираха тази сутрин заради изграждането на кариера за добив на варовик до селото им.

Хората не искат взривовете в селото им да продължават. Заради добива на инертни материали половината къщи в населеното място са с напукани стени, казват хората.

Местните искат да спре и замърсяването на въздуха в селото, заради дейността на кариерата.