Бюджетът на фондация „Пловдив 2019“ ще бъде гласуван на сесията на ОбС днес.

Бюджетната субсидия за 2024-та година е в размер на 2, 6 милиона лева, а по сметки организацията има 460 хиляди лева и 486 хиляди евро. Така общата сума, с която ще разполага фондацията е 3,5 милиона лева.

Почти 1,9 милиона от тях са проекти по програма „Наследство“ от тази и предишната година.

За събития, организирани от „Пловдив 2019“, са заделени 708 000 лева, а за съфинансиране на проекти и събития в мрежата на Европейските столици на културата – 586 000 лева.

Сумата, предвидена за заплати, осигуровки, наеми и други разходи възлиза на 354 000 лева.

Дали така предложената финансова рамка ще бъде приета ще решат утре общинските съветници на Пловдив.