Отново пряка връзка с българин от чужбина - Пролет Велкова си поговори с Костадин Каракашев, който живее в Монреал, Канада.

Има ли интерес от българите в Канада към референдума за електронното гласуване - в следващите минути: