Лалка Златанова с обзорна информация за изборния ден в Пловдив до момента: