В изложбената зала на Народно читалище "Св. Климент Охридски" в град Симитли подредиха фотоизложба, представяща моменти от живота на хората в общината. В експозицията са включени 50 снимки, отразяващи бита и културата на жителите на град Симитли и малките населени места.

Изложбата разказва за делника и празника на населението, за традициите и обичаите, за спорта и културата, за всичко онова, което сплотява различните етноси и култури, живеещи на територията на община Симитли.

Фотоизложбата е организирана от Община Симитли по проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е съобразен с основната визия в политиката на община Симитли - за подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на гражданите.