Една от водещите независими бизнес групи в Югоизточна Европа (ЮИЕ) Еврохолд България АД се ангажира да управлява отговорно дружествата на ЧЕЗ Груп в България и цели да превърне Eastern European Electric Company в регионална компания за комунални услуги след финализиране на сделката с чешката компания. Това предвижда стратегия за развитие на енергийния бизнес на групата, която беше представена пред експерти и журналисти днес.

Eastern European Electric B.V. (EEE) е 100% дъщерна собственост на Еврохолд и ще обедини енергийния бизнес на холдинга. Стратегията на българския холдинг за EEE е разработена от консултативния енергиен съвет на компанията, който включва експерти с международен опит - Гари Левсли, Дан Каталин Станку и Георги Миков (над 25 години опит). Съветът подпомога интеграцията на придобиваните дружества на ЧЕЗ и ще прерасне в част от Надзорния съвет на дружествата в групата на Eastern European Electric Company B.V след приключване на сделката.

„Намерението ни е да превърнем EEE в регионална ютилити компания в България по отношение на устойчивост, удовлетвореност на клиентите, както и да поемем ясен ангажимент за инвестиции в технологии, които да подобрят ефективността. Същевременно ще се стремим да поддържаме финансова стабилност при спазване на регулаторните норми. Вече обявихме, че сме осигурили приемственост в оперативното управление на активите, които ще придобием”, каза Асен Христов, председател на надзорния съвет на Еврохолд. „Натрупаният 20-годишен опит в управлението на предприятия и реализираните от нас 30 придобивания на бизнеси от различни сектори на икономиката, които развиваме успешно са гаранция, че компанията ще управлява отговорно активите на ЧЕЗ“, допълни той.

„За нас превръщането ни в енергиен лидер в Централна и Югоизточна Европа е стратегическа цел след успешна интеграция на дружествата. Сделката ни дава възможност да допринесем за развитието на енергийния сектор в България и региона”, посочи Гари Левсли, член на енергийния борд на Еврохолд.

Инвестиционната програма предвижда подобряване на качеството на обслужване на клиентите, въвеждане на дистанционно отчитане, внедряване на съвременна система за намаляване времето и честотата на прекъсвания, подобряване управлението и контрола на електропреносната мрежата и други. „Приоритет в инвестициите ще е намаляване на загубите на електрическа енергия, внедряване на нови технологии, с които ще се контролира инфраструктурата и ефективно ще се управляват присъединените възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)”, обясни Дан Каталин Станку. Умните (smart) технологии и дигитализацията на процесите ще доведат до по-добро управление, допълни той.  

Еврохолд ще подкрепи и развива съществуващата инвестиционна програма на ЧЕЗ, така както е одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране, като ще реализира и допълнителни инвестиции. За регулаторния период до 2020 г. ще бъдат вложени над 270 лв., а за периода до 2023 г. - още 260 млн. лв.

Еврохолд, подписа договор за закупуването на бизнеса на ЧЕЗ Груп в България на 20 юни 2019 г.  

Еврохолд ще плати 335 млн. евро за придобиването на активите на ЧЕЗ Груп в България. 

Еврохолд ще финансира сделката с комбинация от собствен и заемен капитал.   Заемният капитал ще бъде осигурен от две глобални инвестиционни банки.