Правителството увеличи екотаксите за употребяваните автомобили на възраст над 5 години и ги намали за новите коли, хибридите и електромобилите.
 
За регистрацията на автомобили над 10 години собствениците ще трябва да заплатят с 8 лева по-скъпо спрямо сегашния размер на таксата. Най-значително е намалението в таксата за електромобилите - то е 30 процента, а таксата става 102 лева.
 
Елена Бейкова допълва: