Екипът на ОИЦ – Враца започва информационен цикъл от срещи по общините на област Враца на тема: „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ“. 

Първата среща ще се състои на 6.06.2023 г. в община Криводол. Посетителите на срещите  ще научат за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, „Програма за морско дело и рибарство“,  „Програма за развитие на селските райони“ и други  програми.

Срещите са открити за посещения и гражданите имат възможността да научат повече за  Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране в следващите събития:

-           Козлодуй на 7 юни от 11:00 часа пред Община Козлодуй

-           Роман на 8 юни от 11:00 часа пред Община Роман

-           Оряхово на 9 юни от 11:00 часа пред Община Оряхово

-           Бяла Слатина на 12 юни от 11:00 часа пред Община Бяла Слатина

-           Враца на 12 юни от 17:00 часа на площад Христо Ботев

-           Мездра на 13 юни от 11:00 часа пред Община Мездра

-           Мизия на 14 юни от 10:00 часа участие в Празника на жътвата, местността                         „Жътварска падина“

-           Хайредин на 15 юни от 11:00 часа пред Община Хайредин

-           Борован на 16 юни от 11:00 часа пред Община Борован

   ОИЦ – Враца  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд