На свое заседание днес петчленна комисия, определена със заповед на Кмета на Община град Добрич, разгледа и оцени постъпилите четири предложения в периода на обявения общински конкурс за проект на междублоково пространство „Заедно можем“.

Комисията реши да класира на първо място проекта за междублоково пространство, намиращо в кв. „Балик“, между блоковете № 59 и № 60. Класира на второ място проекта за междублоково пространство, намиращо се в кв. Югоизток, около бл. 55.

Останалите два проекта не са класирани, тъй като не отговарят на условията на конкурса.

Идеята на конкурса е да се облагороди обществен терен/зелена площ в междублоково пространство, която да се поддържа от заявителите.

Проектите на победителите, с които ще се свържат специалисти от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ за допълнително уточняване, ще бъдат осъществени през следващия подходящ за засаждане сезон.

Специалистите от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ ще се свържат със заявителите на неодобрените проекти за съвети и предложения.