Правителството одобри днес доклад за равнопоставеността на жените и мъжете през 2022 г. Документът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване
на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите, преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

Според данните в доклада физическо или сексуално насилие от хора, различни от партньора, са преживели през целия си живот 5.9% от жените на възраст 18 - 74 г. От сексуален тормоз на работното място през живота си са пострадали 12.2 % от жените на възраст 18-74 години.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите в България на възраст 15 и повече навършени години достига 3.1 млн. души, от които 1.7 млн. са мъже и 1.4 млн. - жени. Коефициентът на заетост за жените (15 - 64 г.) е 67.9%, а за мъжете от същата възрастова група - 74.9%.

През 2021 г., последната, за която има данни, отчетената разлика в заплащането е 11.8% в полза на мъжете, което е известно намаление спрямо предходните години. Най-голяма разлика в заплащането се забелязва в
областта на финансовите и застрахователни дейности, а най-малка - в сферата на административните и спомагателните дейности.

Статистиката показва, че през 2022 г. средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 709.51 лв. За мъжете той е 797.19 лв., а за жените 658.69 лв. Средната продължителност на получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд през 2022 г. е 27.5 години за жените и 21.4 години за мъжете.

През изминалата година средният осигурителен доход е бил 1298.45 лв. Мъжете са се осигурявали средно върху 1340.64 лв., а жените - върху 1254.20 лв.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм