Кампанията за набиране на доброволци към Доброволно формирование „Пловдив 112“ продължава с пълна сила до 30 април 2024 г. Това съобщи Атанас Даков - ръководител на формированието. Той допълни, че желаещите да помагат в тежки ситуации ще преминат няколко специализирани обучения, за да бъдат максимално ефективни на терен. След това ще имат възможност да участват в дейности, свързани със защита на населението и предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

Ето и изискванията за кандидатите:
- да е навършил 16 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение;
- да е клинично здрав;
- не страда от психично заболяване;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;


- има умения за работа в екип;
- е способен да поема отговорност.

Необходимите документи за кандидатстване са:

1. Заявление до кмета на Община Пловдив.
2. Формуляр за кандидатстване.
3. Медицинско удостоверение от личния лекар, доказващо, че лицето е клинично здраво.


4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
5. CV (подробна автобиография).
6. Копие от документ/и за завършено образование.
7. Копие/я от документ/и за придобита специалност или правоспособност, или за завършени курсове (ако има такива).
8. Копие/я от документ/и за правоспособност за работа със специализирана техника и/или оборудване (ако има такава).
9. Копие от свидетелство за управление на МПС (ако има такова).
10. Копие от лична карта.
11. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

Повече информация на телефон: 0898575345

Комплектът образци от документи за членство в Доброволно формирование „Пловдив 112“ може да бъде получен всеки работен ден на адрес: Пловдив, ул. „Емил дьо Лавеле” № 6, Отдел „Обществен ред и управление при кризи” на Община Пловдив, тел. за справки: 032/656-716, 0894351632.

Попълните документи се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:15 ч. в деловодството на Община Пловдив.

Крайна дата за подаване на документите: 30.04.2024 г.

След подаването на документите кандидатите попълват личностен въпросник и се явяват на събеседване на дата, уточнена с всеки кандидат при попълване на въпросника.