С 19 гласа "За" за председател на Общински съвет бе избран Димитър Велинов.Той бе предложен от групата съветници от Партия на зелените. Другото предложение за председател бе кандидатурата на Кирил Станчев, която бе издигната от Йордан Тодоров и подкрепена от групата на Местна коалиция ГЕРБ.
След проведеното тайно гласуване временната  комисия по избор на председател на Общински съвет Кюстендил отчете  следните резултати.


37 гласували общински съветници, 36 са гласувалите спроред намерените в пликовете бюлетини , от тях 19 гласа са за Димитър Велинов и 17 са  за Кирил Станчев.

"Благодаря на всички вас , че упражнихте правото си на глас, надявам се на една открита работа с всички, пожелавам успех на  всички вас и  на себе си.Ще се допитвам до бившите председатели, хора с огромен стаж  като г-н Андонов, г-жа Крумова, разбира се до моят директен опонент г-н Кирил Станчев, човек с широк мироглед и стаж в Общински съвет.Благодаря ви", заяви Димитър Велинов.