Върховният административен съд отмени решението на Административния съд в Пазарджик, с което е отхвърлена жалбата против решението на ОИК – Белово за обявяване Стойко Стефанов за кмет на община Белово на втори тур и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия първоинстанционен съд.

Делото е образувано във ВАС по касационна жалба на Костадин Варев, кандидат за кмет на община Белово, в която се оспорва истинността на протоколите от избирателни секции № 1, 2, 3, 9 и 12, относно определения в тях брой действителни и недействителни бюлетини.

Според съставения от ОИК – Белово протокол за избиране на кмет на общината, разликата в гласовете, получени на втори тур между ответника Стойко Стефанов и жалбоподателя Костадин Варев, са 18 гласа в полза на избрания за кмет кандидат. В жалбата се оспорва истинността на протоколите от избирателни секции № 1, 2, 3, 9 и 12, относно определения в тях брой действителни и недействителни бюлетини.

От направения оглед е установено, че при отваряне на чувала на СИК № 9, върху него е записано „СИК № 130400009, Втори тур, 05.11.2023 г.“ и има само подписи на бялата лента, с която е запечатан чувалът, но отсъства печатът на комисията. Съдът намира, че опаковането на изборните книжа и материали в тази секция е извършено в нарушение на чл. 443 от Изборния кодекс, според който след преброяването на гласовете, изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента, подпечатана с печата на комисията и подписана от членове на комисията.

Върховните съдии приемат, че с наличието на печат на комисията се създават гаранции за пресичане на евентуална намеса след отчитане на изборните резултати. Липсата на такъв печат в конкретния случай най-малкото поставя под съмнение съдържанието на опаковката по отношение на броя действителни гласове за двамата кандидати на втори тур на проведените избори.

Касационният състав на ВАС е приел, че първоинстанцинният административен съд е следвало да извърши проверка на всички бюлетини, съдържащи се в чувала с изборните книжа от СИК № 9, за да установи наличието на действителен вот не само за конкретния жалбоподател, а и за спечелилия кандидат.

Поради това върховните съдии връщат делото за ново разглеждане на друг състав на същия съд за извършване на оглед и преброяване на всички бюлетини в чувала на СИК № 9, както и сравняване на намерените бюлетини с отразеното в протокола на секционната комисия.

Решението на ВАС е окончателно.