Д-р Ивайло Тончев завършва медицина през 2013 г. и магистратура по здравен мениджмънт през 2016 г. в МУ Варна.

След година работа във вътрешно отделение и спешен център в университетската болница във Варна той печели стипендия за специализация по кардиология в Университетска болница „Хадаса“ – Йерусалим, Израел, където работи под директното ръководство на проф. Хайм Лотан. В края на специализацията си стартира интензивно обучение в сферата на ритъмните и проводни нарушения в екипа на проф. Давид Луриа и проф. Бернард Беласен. По време на специализацията си преподава в Медицинския университет в Йерусалим. През 2020г. започва тясна специализация по електрофизиология и кардиостимулация в „Роял Мелбърн Хоспитал“ в Австралия, с директен ментор и супервайзър проф. Джонатан Калман. Преминава специализирани курсове на обучение в областта на електрофизиологията и кардиостимулацията във Виена, Тел-Авив, Монако и Будапеща. Професионалните и научни интереси на д-р Тончев са в областта на клиничната кардиология, инвазивната електрофизиология и кардиостимулацията. През годините взема активно участие в международни конгреси и семинари, където е удостоен с отличия и награди за презентираните научни трудове. Има над 10 научни публикации в престижни международни медицински журнали като “EUROPACE”, “JACC: Clinical Electrophysiology”, “Heart, Lung and Circulation”, “Catheterization and Cardiovascular Interventions” и други. От 2022 г. е част от екипа на болница ,Сърце и Мозък’ в Бургас и взeма активно участие в лечението на пациентите с ритъмни и проводни нарушения.

Д-р Тончев е сертифициран от Европейската асоциация за аритмии като инвазивен електрофизиолог, притежава сертификати за електрокардиостимулация и експертно ниво за електрофизиология в България. От 2023г е член на съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България (ССКЕБ).

Най-новата лаборатория за електрокардиостимулация в България отвори врати в ,Сърце и Мозък’ Бургас. В много близко бъдеще се очаква и административното сертифициране на залата за инвазивна електрофизиология. По този начин, пациентите с ритъмни и проводни нарушения от Бургас и региона вече ще имат възможност да се лекуват с най-съвременни методи, без да се налага да пътуват стотици километри...

- Д-р Тончев, специализирали сте в Израел и Австралия, кое ви мотивира да изберете ,Сърце и Мозък’ в Бургас за продължение на професионалния Ви път?

 - Главният фактор, който ме мотивира да се върна в България бе предоставената ми възможност за развитие и възможността да бъда близо до семейството си. До преди няколко години перспективата „за развитие в България“ изглеждаше невъзможна за мен, както и за голям процент от колегите ми, които по една или друга причина бяха избрали да продължат професионалния си път в чужбина. Болниците от веригата на Български Кардиологичен Институт са съизмерими със световните здравни центрове. Перспективата да продължа развитието си в  ‚Сърце и Мозък‘ Бургас беше повече от привлекателна, защото БКИ наложи различен стандарт на здравеопазване в България. Медицинската апаратура е от най-висок клас, без аналог в страната ни. Не на последно място – при нас пациентът наистина е на първо място. Когато сумирах всички тези фактори, за мен не беше никак трудно да се върна и да допринеса за развитието на електрофизиологията в Бургас.

- С какво ви спечелиха кардиостимулацията и електрофизиологията?

-  Низ от обстоятелства, които напълно доказват максимата – никога да не казваме никога. Ако трябва да се върна в самото начало на своя път, трябва да споделя, че в семейството ми няма хора свързани с медицината, а и не съм от колегите, които са си мечтали да са доктори откогато се помнят. Осъзнах, че искам да стана лекар в 3-ти курс на медицинския университет – последваха комбинация от фактори,  трудности добри преподаватели, които ме мотивираха да продължа развитието си. Докато се лутах из различните специалности, бях уверен в едно - никога кардиология, заради ритъмните и проводни нарушения. С течение на времето сложността на аритмологията се оказа изключително привлекателна и със сигурност е „хапче против скука“. Освен това е млада специалност, помагаща на пациенти, които доскоро са били лекувани с медикаменти, „по-възрастни“ от самата специалност.

- Тъй като ритъмно-проводните нарушения са Вашата специалност, нека поговорим малко за най-често разпространените видове сърдечна аритмия при хората.

- Аритмиите са широк спектър от заболявания на сърдечния ритъм - най-просто разделени на аритмии с бавен сърдечен ритъм и такива с изключително бърза сърдечна честота, засягащи пациенти от детска до пенсионна възраст. Предсърдното мъждене е най-честата сърдечна аритмия, засягаща качеството на живот на пациентите и излагаща ги на риск от инсулт. Според последните световни данни честотата варира между 2% и 9% в зависимост от възрастовата група. При по възрастните пациенти също се увеличава значително и нуждата да се имплантират пейсмейкъри, най-често поради „захабяването“ на проводната система на сърцето, водещо до бавен пулс, както и до краткотрайна загуба на съзнание. Всеки пациент с ритъмно-проводно нарушение е уникален и изисква индивидуализиран подход. Това е основното, което прави нашата специалност толкова привлекателна за мен.    

- Възможно ли е българският пациент да получи качествено здравеопазване?

-  Като цяло съм позитивно и оптимистично настроен към този въпрос по следните причини: качественото здравеопазване е функция на техническа обезпеченост/материална база, адекватно финансиране, добре обучени специалисти и правилната комбинация на гореспоменатите фактори. Изключителното във визията на ‚Сърце и Мозък‘ Бургас е, че схващането, че апаратурата не може да лекува сама, както и че лекарят не може да постига добри резултати без добра материална база. Към настоящия момент болница ‚Сърце и Мозък‘ напълно покрива тези критерии и то с доста висока оценка: апаратурата е на световно ниво и последен „писък на техниката“ и мое лично мнение е, че колегите от всички клиники са на много високо ниво. Болницата е успяла да привлече колеги с впечатляващ опит и автобиографии, голяма част, от които идват в Бургас от други населени места, с цел да практикуват качествена медицина. Позитивно съм настроен и към започналата тенденцията за увеличаването на финансиране по НЗОК, както и реимбурсирането на медицинските изделия, които дават възможност на българския пациент да бъде лекуван на високо световно ниво.

- Кои са основните неща, които сте запомнили от вашите ментори?

–  Радвам се, че имам възможността все още да бъда в контакт с хората, които са ме изградили като специалист и да се допитвам до техния опит и съвети, когато имаме по-предизвикателен случай в клиниката.

Това, което най-силно ме е впечатлило е, че сигурността на пациента трябва да стои на пиедестал, както и педантичността по отношение избягването на усложнения по време на процедурите. В заключение – най-ярката следа, оставена от менторите ми, е – винаги да предоставяме най-високо качество и минимизиране на рисковете. 

- Какъв е Вашият стандарт за добър кардиолог?

-        Предполагам, че моята представа е „амалгама“ от стандартите, които са съм попил през годините, а именно: Всеки лекар, преди да се нарече какъвто и да е специалист трябва да е сигурен, че мисли на първо място и винаги в интерес на пациента. Добрият кардиолог от своя страна трябва да намира правилния баланс между диагностични и терапевтични методи с цел постигане на оптимален дългосрочен резултат отново – единствено в полза на пациента. Кардиолозите, който са ангажирани с инвазивни процедури трябва да мислят активно и в еднакъв обем както за успеха на процедурата, така и за това как да имат процедури с минимален риск от усложнения. Не на последно място, а може би и най-важно за мен е отношението към пациента – всеки пациент е уникален със своята същност, емоционален аспект на изживяване на здравословните си проблеми и има нужда от както от професионална медицинска помощ, така и от човешко разбиране от страна на лекаря.

- Какви са целите пред екипа?

- Искам да споделя, че съм горд да бъда част от млад, образован и изключително амбициозен екип. Наскоро към нашият екип се присъедини д-р Методи Миразчийски, идващ от водеща болница в столицата, който споделя целите и визията на екипа ни. А те са изключително прости и ясни – да използваме знанията, които сме придобили и продължаваме ежедневно да надграждаме в интерес на нашите пациенти. Убеден съм, че качеството на предлаганите от нас медицински услуги нямат аналог в региона. Конкуренцията трябва да тласка болниците непрекъснато да вдигат собственото си ниво и качество на обслужване и по този начин да помагат на пациентите си. Болница ‚Сърце и Мозък‘ предоставя в областта на електрокардиостимулацията (а много скоро и в областта на електрофизиологията) възможността на пациентите да се лекуват висококачествено, без да им се налага да пътуват стотици километри за определени процедури. В този ред на мисли ми се иска да споделя един скорошен пример от практиката – пациент от Бургас, който постъпи при нас за имплантация на пейсмейкър ми сподели, че са го насочили за имплантация към София (без обективна причина), за която е трябвало да заплати изключително висока сума, като не споменаваме и транспортните разходи, което приемам за абсолютно недопустимо.

Базирайки се на конкретния пример, искам да информирам всички пациенти и колеги, че високотехнологичната  ‚Сърце и Мозък‘ Бургас предоставя възможност за отлично качествено и напълно достъпно лечение в Бургас.

Изключително важно е да информираме пациентите с вече имплантирани пейстмейкъри, че могат да извършват периодичните си контролни прегледи в "Сърци и Мозък" в Бургас.

За преглед при д-р Ивайло Тончев, можете да запишете час на телефон 056 70 3003.