Централната градска част на Пловдив да е културна ценност от национално, а не от местно значение, реши Специализираният експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ). 

Променя се и името на охранителната зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив". Тя става групова археологическа, урбанистична и архитектурно-строителна недвижима културна ценност от периодите на праистория, античност, средновековие, възраждане, ново и най-ново време.

Предстои министърът на културата да подпише решението на Съвета за опазване на културните ценности.

Още новини от Пловдив