Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите участва в първото за настоящата година заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда в Брюксел.

Една от основните теми за дискусия са законодателните предложения на Европейската комисия в областта на климата, част от пакета „Подготвени за цел 55“. Министърът потвърди твърдия ангажимент на България да работи за установяване на нужните условия да бъдат осъществени приоритетите и целите на Европейската зелена сделка и Европейския закон за климата.

„В контекста на войната в Украйна Зелената сделка не е проблем, а решение. Рисковете, свързани с енергийната сигурност, ясно показват нуждата от ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика, нуждата от бързото и по-широко навлизане на възобновяемата енергия, по-висока ресурсна и енергийна ефективност. Безспорно е, че декарбонизацията не е чисто екологичен въпрос, а тема, свързана с мира в Европа“, подчерта вицепремиерът Сандов.

„Екзакта“: 51,6 % от българите не са чували за „Зелената сделка“

Заседанието продължи с обсъждане на проекта на Регламент относно батериите и отпадъчните батерии. Министрите постигнаха общ подход по досието, с което преговорите с Европейския парламент могат да стартират.

Общо е разбирането, че с приемането на регламента ще се постигне подобряване на вътрешния пазар, насърчаване на кръговата икономика и намаляване на екологичните и социалните въздействия през всички етапи от жизнения цикъл на батериите.

В рамките на сутрешната сесия Борислав Сандов проведе и двустранна среща с генералния директор на ГД „Околна среда“ на ЕК г-жа Флорика Финк–Хойер. Двамата обсъдиха напредъка на България по изпълнение на ангажиментите в областта на околната среда с оглед закриване на наказателните процедури, стартирани срещу страната ни.

Министър Сандов посочи, че целта, по която работи екипът на МОСВ, е в рамките на настоящата година висящите процедури срещу България в сектор околна среда да намалеят поне наполовина. От своя страна г-жа Финк-Хойер отбеляза, че напредъкът е видим и че предприетите промени ще доведат и до подобряване на средата на живот на гражданите.

На срещата е обсъдена и възможността за развитие на ВЕИ, без да се допуска конфликт с опазването на биологичното разнообразие. Г-жа Финк-Хойер посочи, че ЕК съвсем скоро е завършила анализ на действащото европейско законодателство.

По думите й, то предоставя абсолютната възможност да бъде намерен баланс между развитието на ВЕИ и опазването на природата. Министър Сандов изтъкна, че една от възможностите пред ВЕИ е поставянето им на терени, които вече са индустриализирани и не се използват - като терени на стари мини, изоставени индустриални площадки или дори земеделска земя, която е в не добро агроекологично състояние.

По този начин, от една страна, ще се развие потенциалът за производство на чиста енергия, а от друга - ще се даде възможност за подобряване на състоянието на тези терени.

В следобедната сесия министрите обсъждат новия Регламент за обезлесяването. Предвидена е и дискусия по екологизирането на Европейския семестър. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следете най-актуалното от деня на страницата ни във Фейсбук

Следвайте ни и в Инстаграм