Активно се работи по усвояване на пострадалата дървесина от ветровал на териториите на Държавно ловно стопанство „Широка поляна“ и Държавно горско стопанство „Доспат“. Природното бедствие, настъпило на 17 септември 2022 г. засегна също така площи  в Държавно горско стопанство „Борино“, държавните горски стопанства „Борово“ и „Извора“ , но в по-малък обем. 

На територията на ДЛС „Широка поляна“ усвояването на ветровалната дървесина е около 40-50%, а на територията на ДГС „Доспат“ -около 35 %, уточнява от Южноцентрално държавно предприятие. Основно са засегнати смърчови и борови гори, с обща площ от около 300 хектара. Голяма част от дърветата са изкоренени, а други са изпочупени. 

В ДГС „Борино“, ДЛС „Борово“ и ДЛС „Извора“ усвояването също върви с добри темпове.

Бързото усвояване на пострадалата дървесина е от изключителна важност, за да се предотврати развитието на корояди, които в последствие да нападнат и увредят здравите гори.