Съдебни дела за 966 извършени престъпления са приключени през 2021 г. в Шумен. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро. Делата за 323 от престъпните деяния са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 497 престъпления - с условно осъждане, за 6 престъпления - с оправдаване, за 8 - с прекратяване, а за 132 - с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди - ефективни и условни, са приключили делата за 820 извършени престъпления.

През 2021 г. броят на обвиняемите в Шуменско е 856 души, от които ефективна осъдителна присъда са получили 262, а условно осъдени са 443.  Освободени от наказателна отговорност са 134 души, а прекратени са делата на 10, съдиите са оправдали 7 обвиняеми.

Броят на осъдените с влезли в сила присъди през 2021 г. е 705. От тях 598 са осъдени за извършването на едно престъпление, 90 - за две престъпления, а 17 - за три и повече престъпления.