Данъците и таксите в община Смолян през 2023 година няма да бъдат коригирани и запазват миналогодишните си размери. Това стана ясно от провелото се заседание на 

Общинския съвет, където бе приет разчета за разходи на Община Смолян за настоящата година, който ще бъде в сила до приемане на Закон за държавният бюджет на Република България.

Бюджетното салдо е в размер на 71 598 649 лв. като държавно делегираната дейност е в размер на 40 601 088 лв., а предвидените приходи от местни дейности са 30 997 561 лв. Преходният остатък е 15 416 238 лв. От тези средства държавната дейност е в размер на 4 108 566 лв. и местната дейност - 11 307 672 лв.