Чрез инсценирано пресъздаване на скорошни събития показват как павиани са се научили да отварят багажа на посетителите в сафари парка „Ноусли сафари парк” в Северна Англия . Наскоро принадлежности на посетители на парка бяха откраднати от приматите. Сега в сафари парка предупреждават посетителите, че влизат там на собствен риск.