„Общински съвет гр. Добрич категорично възразява Р България и българските граждани да бъдат „третирани от конкретни страни-членки на ЕС като второстепенни граждани на Съюза“, се казва в декларация на местния парламент. Общинските съветници предлагат България и Румъния да отворят границата помежду си и да създадат зона за безпрепятствено движение на хора и стоки.

Ето пълния текст на декларацията:

Ние, гражданите в пограничните райони, разчитаме на падането на границите със съседните ни държави, за да можем да се възползваме от същинската идея, заложена в създаването на ЕС – безпрепятствено и неограничено пътуване на хора и стоки в рамките на Съюза. Това поредно отлагане на присъединяването на Р България към шенгенското пространство е ярка дискриминация по политически признак и драматично намалява потенциала за търговия и туризъм в целия североизточен край на страната.

Ето защо, като реакция към явната несправедливост от наложените ни от страна на Нидерландия и Австрия ограничения, предлагаме и настояваме Народното събрание на Р България, зедно с парламента на съседна Р Румъния да предприемат действия и законови промени, свързани с двустранното отваряне на границите между нашите две съседни страни и създаване на зона за безпрепятствено движение на хора и стоки между България и Румъния.

Двете приятелски държави са изпълнили всички изисквания, наложени от регламентите на ЕС, и са готови да се превърнат в един общ пазар, основан на равнопоставеност и добри междусъседски отношения.

По този начин Р България ще демонстрира отношението си към явната дискриминация и лицемерно отношение към една добронамерена, коректна и лоялна страна-членка на ЕС, за каквато се считаме.