Още в дълбока древност край бреговете на Нил старите египтяни открили и прилагали чудотворното действие на черната, неприятна на вид и мирис кал. Лечебните свойства на калта в местността Тузлата край Балчик са били известни и ползвани още през 18 век. Местните разказват за заможен българин, обиколил много европейски минерални бани, но намерил изцеление точно тук – в Балчишката Тузла, заравяйки се в калта и къпейки се в калното езеро.

И днес в Тузлата, в  „Специализирана болница за рехабилитация“ и в откритата зона за калолечение идват хора от близо и далеч, за да използват уникалните природни ресурси – климат, тузленска кал, минерална и морска вода. 

Езерото се намира на около 5 км източно от Балчик.Образувано е върху свлачище, като солеността му е от 28 промила в източната част до 160 промила в западната част.

Основно средство за лечение  са наличната минерална вода и лечебната лиманна кал. Водата е хипотермална с температура 33 градуса и е слабо минерализирана, а тузленската кал е с много добри физико-химични качества и се черпи от съществуващите две лиманни езера – плитко и дълбоко. Запасите в калонаходището в плиткото езеро са около 26 000 тона. Всяка година калният пласт се уве­личава с около 5-6 мм. По такъв начин годишно се образуват около 200 тона нова кал.

Секторът "Открито калолечение" в Тузлата представлява две зони, разделени помежду си от стена. Едната зона се ползва само от жени, а другата – от мъже. Разделението се налага, заради това, че повечето от дошлите прилагат калолечението голи.

За това как протича лечението в „Болницата за рехабилитация“ в Тузлата разказва директорът й д-р Камелия Кирчева. Йовка Йовчева се срещна с нея и с част от посетителите на Балчишката Тузла: