Поради авария на 16.05.2024 г. в довеждащата инфраструктура до града, която не е собственост на „Овергаз Мрежи“, е преустановено газоподаването към потребителите на синьо гориво в Пещера, съобщиха от дружеството. Естеството на аварията налага по-дълъг срок за нейното отстраняване, като се очаква газоподаването да бъде възстановено до три дни. 

Експертите на „Овергаз Мрежи“ предприемат необходимите действия, за да осигурят снабдяването на битовите потребители и да намалят неудобствата за своите абонати в град Пещера. 

От „Овергаз“ поднасят извинение към своите клиенти за причинените неудобства.