Археологическият музей във Варна вече разполага с климатична система, кътове за отдих и шкафчета за багажа на посетителите. Това са част от нововъведенията, реализирани по проект с европейско финансиране. Проектът е на стойност близо 811 хиляди лева и цели превръщане на Регионален исторически музей - Варна в мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване.

Аладжа манастир най-посещаван сред музеите с археология във Варна

Фокус е поставен върху ревитализирането и осъвременяването на Археологическия музей, чиято сграда е най-голямата и представителна в системата на Регионален исторически музей - Варна. Основните ревитализирани пространства са коридорите пред залите на постоянната експозиция, където са създадени кътове за отдих - посетителски пейки, изработени по дизайн и идея спрямо естетическите изисквания на музея.

Изцяло климатизирана, ревитализирана и оборудвана с ново обзавеждане благодарение на проекта е именитата зала "Одесос" (бившата учителска стая на Девическата гимназия), която е най-представителната зала в сградата на музея. Обновени са и други две зали, където следващия месец ще бъде открита новата постоянна експозиция „Нумизматика“. Разширено е фондохранилището за каменни паметници.

В рамките на проекта е разработено мобилно приложение „Персонален пътеводител“. Чрез него посетителите ще получават информация за експозицията през своето смарт устройство. Пътеводителят ще представя информация на 5 езика - български, английски, френски, немски и руски. Създадена е нова онлайн платформа с виртуални турове на ревитализираните и нови експозиционни пространства.

„Намерението ни е музеят да се превърне в основен двигател на социалното и културно развитие на града, да бъде целогодишен център за общуване на деца, семейства и млади хора“, изтъкна ръководителят на проекта Деница Йорданова. 

Регионален исторически музей - Варна е най-голямата извънстолична музейна институция в България, със световно признат принос в изучаването, популяризирането и опазването на културното наследство. Археологическият музей в морския град разполага с експозиционна площ от над 3000 м2 и богати фондове съхраняващи повече от 100 000 паметници от миналото на региона.