От днес, 1 април, антибиотици могат да се взимат от аптеките само, ако са изписани с е-рецепта от лекар. Издадените до момента рецепти на хартия ще имат валидност 30 дни. 

Сред притесненията при използването на е-рецепти е, че фелдшери и лекарски асистенти не могат да ги изписват, тъй като не са посочени в наредбата.