Среща с професор Христо Пимпирев и екипа на втората полярна мисия на българския военно - изследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще се проведе днес от 16:00 часа в зала „Планетариум“ на Регионалния природонаучен музей в Пловдив.

Риба от вида „Нототения“ от континента Антарктида успешно се адаптира в новоизградената база на музея. Експозицията в Пловдив с жив екземпляр от Антарктическия континент е първата в град в Европа.

Аквариумът, в който е поставена рибата, е в изолирана среда с температура от минус 5 градуса. Водата е пречистена чрез обратна осмоза и обогатена със сол. Нототенията се храни с ракообразни. Стресът при нея е много голям, тъй като през повечето време се крие. Предстои учените да изучават поведението на рибата.

Антарктическата риба „Нототения“ успешно се адаптира в новоизградената база на Регионалния природонаучен музей

Идеята за създаването на залата е на екипа от акваристи в музея и среща одобрението на проф. Христо Пимпирев. В музея са създадени необходимите условия. За подготовката на аквариума са консултирани от учени от Чили, които имат подобен научно-изследоветлски аквариум.

Новоизградената база в музея цели освен да приема посетители и да бъде използвана за екологични и биологични проучвания на видовете, които ще бъдат доставени, а проектът от музейно-експозиционен да се превърне в научен.

Предвижда се в следващата полярна експедиция да се включи и екип на музея.