УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен получи положителна оценка за следдипломно обучение от професионално направление „Операционна и превързочна техника - за медицински сестри и акушерки“.

Университетската болница „Света Марина“ – Плевен беше одобрена за срок от 5 години да извършва следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Операционна и превързочна техника - за медицински сестри и акушерки“.

Кои са предимствата, които дава обучението:

Обучението се  провежда в  интегрирани операционни зали, което дава възможност за контрол от една точка на цялото оборудване в операционната зала, ефективно управление на документацията и изображенията от всички камери в залата

Работа с апаратура от най-висок клас

Възможност за обучение при конвенционална, ендоскопска и роботизиранан хирургия

Връзката с болничната информационна система позволява бърз достъп до всички изображения от образна диагностика, информация за приложено медикаментозно лечение и изследвания на пациента

Софтуерът позволява моментално преминаване от режим на един вид операции към друг. С натискане само на един бутон се променя цялата обстановка в залата – от типа осветление в операционната зала до позицията на операционната маса. 

Компетенции и умения за обучаемите, след курса на обучение:

Притежава специфични теоретични знания и практически умения и може да ги прилага по време на различни хирургични интервенции.

Организира и ръководи сестринските грижи в операционен блок и превързочна, в зависимост от наличните човешки и материални ресурси.

Участва при осигуряване сигурността на пациента и екипа.

Прилага специфични хигиенни грижи.

Участва в обучението на стажант-сестрите и новоназначените сестри.

Прилага резултатите от научните изследвания в областта на сестринските грижи в практиката си.

В прикачения аудио файл представяме поредната стъпка в развитието на Университетска болница „Света Марина“ в Плевен, в която респектът към личността на пациента, на неговите близки и на колегите – медици, са водещи.

С управителя на болницата, академик Григор Горчев, който отправя и специален поздрав по повод Деня на родилната помощ – Бабинден, разговаря Николай Колев.

https://darik.bg/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8