Общо пет стажантски позиции обяви Областна администрация Плевен по програмата за студентски стажове в държавната администрация за 2023 г. Три от местата са към дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“, като едното е в направление „Икономика“, а другите две - в направление „Информатика и компютърни науки“.

Две са обявените позиции в направление „Право“ към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

Днес изтича крайният срок за попълване на стажантските позиции от администрациите през портала  https://staj.government.bg, който има за цел да публикува актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна.

От петък - 24 март, стартира кандидатстването, което ще продължи до 10 май, в рамките на 48 дни. За целта е необходима регистрация и решаване на тест, който е с продължителност 40 минути. Създаването на повече от един профил в портала не се разрешава. Студентите, които имат вече регистрация, но са минали повече от шест месеца от полагането на теста, ще държат нов тест.  Всеки студент може да кандидатства само за позиции, които са обявени за професионалното направление, в което се обучава. В рамките на кампанията студентите имат право да проведат един стаж.

Чрез портала „Студентски стажове в държавната администрация“ може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции. Там ще намерите пълна информация за централизираната кампания студентски стажове в държавната администрация - 2023 г., както и график за провеждането й.